News

西藏之旅Day16重慶市→銅梁區 - Joe Wong June 4, 2018 12:18

joe wong

重慶市落左幾日大雨,所以順便休息幾日,麻煩各位擔心,只係因為之前抄車,大脾俾石仔銀到,所以瘇左隻蛋,上斜難發力唯有將閑情放喺食果度啦今日開波個天好懵查查⋯⋯


西藏之旅(Day15)南川區→重慶市 - Joe Wong May 30, 2018 21:51

joe wong

瞓到9點先起身出車,上午係咁落毛毛雨,又要打雨戰離開左貴州之後,完全感受到重慶空氣幾差,眼同鼻都好唔舒服,所以都冇乜點去影相⋯⋯


西藏之旅(Day14)任家彎→重慶南川區 - Joe Wong May 30, 2018 21:25

joe wong

民宿好涼只有12度,全日不停落雨,但想早一點到達南川區,所以雨戰吧⋯⋯全程都係落山~好鬼凍呀⋯⋯


西藏之旅Day13正安縣→任家彎 - Joe Wong May 27, 2018 16:23

joe wong

一朝早已經落好大雨,打算等停雨出發都已經11點啦⋯⋯唯有踩得幾多得幾多。天氣非常唔穩定,落下又停下,所以都一早著定涼鞋打雨戰算⋯⋯

 


西藏之旅(Day12)煎茶村→正安県 -Joe Wong May 26, 2018 17:45

joe wong

一朝早就不停有雞叫根本就唔需要鬧鐘,收拾好行李之後就踩車去搵早餐,唔明點解當地食個早餐都要加咁多辣椒今日條條路好多沙石,踩到去四十幾公里嗰陣時其中一個臂手彎唔小心派牌⋯⋯


西藏之旅(Day11)印江県→煎茶村 - Joe Wong May 24, 2018 20:56

joe wong

今日瞓晏左,反正都要不停上斜休息多D冇乜大不了天氣好好,基本全日温度都係25左右,西北真係好恐怖,無論你要去邊個県,你都會落一段長斜,之後第二日離開又會爬返另一條長斜離開⋯⋯


西藏之旅(Day10)銅仁市→印江県 - Joe Wong May 24, 2018 20:02

joe wong

一朝早就不停落雨,見D雨細返D就起行,原本打算去恩南市過夜,點知因爲唔夠時間,就去左印江県⋯⋯


西藏之旅(Day9)懷化市→銅仁市 - Joe Wong May 22, 2018 20:21

joe wong

今日十點先開波,因尋日太多斜,攰得制聽唔到鬧鐘不過見又有得同陽光玩遊戲,當然要應酬下佢啦⋯⋯


西藏之旅(Day8)隆回県→懷化市 - Joe Wong May 22, 2018 19:26 41 Comments

Joe Wong

今日一朝早就食埋琴晚買定嘅海綿蛋糕,六點鐘準時出發,沿住G320國道前往懷化市,途中中午食飯遇到個師兄跟手同佢影返張相⋯⋯


西藏之旅(Day7)永州市→隆口縣 - Joe Wong May 21, 2018 14:51

joe wong

今日唔知醒瞓到差唔多8點先起身,本身酒店包早餐,所以費事再踩出去揾,求其拿拿聲食完就出車⋯⋯

 


西藏之旅(Day6)藍山縣→永州市 - Joe Wong May 19, 2018 18:54

joe wong

食厭左杯麵轉返食腸粉今日真係好熱,我完全冇哂狀態,四十度下不停咁上斜真係完全係燃燒生命,最慘係部MP3曬到壞左,攪到我冇歌聽,冇歌就冇哂爆炸力⋯⋯跟住就趕去永州市買個⋯⋯


西藏之旅(Day5)連州市→藍山縣 - Joe Wong May 17, 2018 22:34

joe wong

今日如常食個杯麵就出發,離開連州市之前買多排方包,因為知今日多斜路。本來打算踩去賀州市去桂林,但途中遇到個司機喺架車递支水比我,仲要係前邊打死火燈截我車,我心諗仆街啦⋯⋯


西藏之旅(Day4)清遠市→連州市 - Joe Wong May 16, 2018 21:50

joe wong

今日天未光就起身,整左兩個杯麵食(因為腸粉開始見到都驚),五點半左右就離開酒店,咁早係因為今日一來好多斜路要踩,怕自己天黑都未到目的地,二來怕左D交通督導員,所以要早過佢開工⋯⋯


西藏之旅(Day3)永和鎮→清遠市 - Joe Wong May 15, 2018 22:43

joe wong

感謝 Zorn Yuen會長大人點路,本身永和鎮去清遠市要中途經花都市,果度勁容易蕩失路,會長大人教我走踩s118到太平鎮.轉s381到梯面鎮.再轉x404到s354.最後踩s354到清遠市,綠道風景好正,最重要少車,但好奇害死貓咪⋯⋯


西藏之旅 (Day2) 深圳葵涌→廣州永和鎮 - Joe Wong May 14, 2018 22:49

joe wong

一開波收衫揾早餐食,其實都唔駛點揀嘢食,大陸例牌食腸粉。上午踩去博羅食雞嘅路段簡直係惡夢,根本玩off-road ,不停食大貨車塵,如果冇食早餐,呢餐一定最飽!到左食滿記土窖雞,呢隻雞係每次經過惠州一定會踩去食.....


西藏之旅(Day1) 油塘→深圳葵涌 - Joe Wong May 14, 2018 22:31 1 Comment

joe wong

今日好大意,估唔到咁熱,最後我選擇左踩青公過上水,冇攔飛鵝山過去,事源昨晚同朋友一定要食雞先肯瞓,估唔到食到雞已經係早上六點,姐係我冇瞓過⋯⋯但行程plan左就要去,唔可以退縮一路踩一路水滾,終於到左上水站,我決定食埋個午餐先拆轆過關,因為架車太多行李,唔食一定冇力拖戰友行⋯⋯